مانور امداد و نجات

کلاس آموزش و مانور آتش نشانی 14 آبان 1398 در جهت آموزش، بازآموزی و ارتقاء سطح آموزش پرسنل شرکت، کلاس آموزشی اطفاء و کنترل حریق توسط استادید محترم آتش نشانی…

بازدید میهمانان شرکت گاز

بازدید میهمانان و بازرسان ارشد شرکت ملی گاز ایران این میهمانان جهت بازدید از توانایی ها و قابلیت های بالقوه شرکت در جهت تولید لوله های قطور انتقال گاز توسط…

19 نمایشگاه صنعت

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 18 تا 21 مهر 1398 این نمایشگاه در فضای 2000 متری و به عنوان زیرمجموعه شرکت های تابع گروه صنعتی سدید برگزار گردید. بازگشت