خرید خودروی امدادی (آمبولانس)

با توجه به شرایط پرکاری ایجاد شده در شرکت بواسطه قراردادهای جدید و تولید شبانه روزی و ایراداتی که وزارت بهداشت و سازمان اورژانس بر خودروهای امدادی وارد  میکردند ، با همکاری و محبت مدیر محترم اجرایی یک عدد خودروی امدادی تویوتا مدل 2023 با امکانات کامل پزشکی و احیاء خریداری و تحویل واحد بهداری گردید.
Ambulance Sadid