آدرس : تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی کیلومتر 8 ، جنب بانک تجارت ، خیابان شهدای سدید ، شرکت لوله و تجهیزات سدید
تلفن تماس : 4-55242590-021
نمابر :             55249622-021
صندوق پستی : 199 – 33315
کد پستی :        3319973416
پست الکترونیک: INFO@SADIDPIPE.COM