اهم پروژه های ساخت لوله انتقال در بیش از ۲ دهه کار و تلاش شبانه روزی

اولین پروژه تولید لوله گاز

پروژه : انتقال گاز خانگیران به سرخس

کارفرما : شرکت ملی گاز ایران

سایز : ۳۶ اینچ

متراژ : ۴۲ کیلومتر

سال تولید : ۱۳۸۰
خانگیران به مشهد
قطورترین پروژه تولید لوله گاز

پروژه : انتقال گاز ابرکوه به جهرم

کارفرما : شرکت ملی گاز ایران

سایز : ۵۶ اینچ

متراژ : ۱۰۰ کیلومتر

سال تولید : ۱۳۸۴

خط سراسری
خانگیران به مشهد
بزرگترین و ضخیم ترین پروژه تولید لوله گاز

پروژه : انتقال گاز شمال – شمال شرق

کارفرما : مهندسی و توسعه گاز ایران

ضخامت : ۲۰٫۶ میلی متر
متراژ : ۳۳۵ کیلومتر

سال تولید : ۱۳۸۸

از بزرگترین پروژه های تولید لوله گاز

پروژه : انتقال گاز همدان – بیجار

کارفرما : مهندسی و توسعه گاز ایران

ضخامت : ۲۰٫۶ میلی متر
متراژ : ۱۵۵ کیلومتر

سال تولید : ۱۳۸۵

قطورترین پروژه تولید لوله آب

پروژه : مبین

کارفرما : شرکت صنعتی دریایی ایران

سایز : ۲۸۰۰ میلی متر

متراژ : ۲۹ کیلومتر

سال تولید : ۱۳۸۲

بزرگترین پروژه تولید لوله آب

پروژه : آبرسانی یزد از زاینده رود

کارفرما : سازمان آب منطقه ای یزید

سایز : ۱۶۰۰ میل متر

متراژ : ۱۹۹ کیلومتر

سال تولید : ۱۳۷۸

لیست پروژه های خطوط انتقال گاز

لیست پروژه های خطوط انتقال آب

مشتریان و همکاران تجاری ما

شرکت فولاد مبارکه

شرکت جوشیران

شرکت آما