حداقل 2000 کیلومتر لوله های انتقال نفت و گاز

بیش از 3300 کیلومتر خط لوله انتقال آب

اهم پروژه های ساخت لوله انتقال در بیش از 2 دهه کار و تلاش شبانه روزی

اولین پروژه تولید لوله گاز

پروژه : انتقال گاز خانگیران به سرخس

کارفرما : شرکت ملی گاز ایران

سایز : 36 اینچ

متراژ : 42 کیلومتر

سال تولید : 1380
خانگیران به مشهد
قطورترین پروژه تولید لوله گاز

پروژه : انتقال گاز ابرکوه به جهرم

کارفرما : شرکت ملی گاز ایران

سایز : 56 اینچ

متراژ : 100 کیلومتر

سال تولید : 1384

خط سراسری
خانگیران به مشهد
بزرگترین و ضخیم ترین پروژه تولید لوله گاز

پروژه : انتقال گاز شمال – شمال شرق

کارفرما : مهندسی و توسعه گاز ایران

ضخامت : 20.6 میلی متر
متراژ : 335 کیلومتر

سال تولید : 1388

از بزرگترین پروژه های تولید لوله گاز

پروژه : انتقال گاز همدان – بیجار

کارفرما : مهندسی و توسعه گاز ایران

ضخامت : 20.6 میلی متر
متراژ : 155 کیلومتر

سال تولید : 1385

قطورترین پروژه تولید لوله آب

پروژه : مبین

کارفرما : شرکت صنعتی دریایی ایران

سایز : 2800 میلی متر

متراژ : 29 کیلومتر

سال تولید : 1382

بزرگترین پروژه تولید لوله آب

پروژه : آبرسانی یزد از زاینده رود

کارفرما : سازمان آب منطقه ای یزید

سایز : 1600 میل متر

متراژ : 199 کیلومتر

سال تولید : 1378

لیست پروژه های خطوط انتقال گاز

لیست پروژه های خطوط انتقال آب

مشتریان و همکاران تجاری ما

شرکت فولاد مبارکه

شرکت جوشیران

شرکت آما