[ استانداردها و گواهینامه ها ]

شرکت لوله و تجهیزات سدید

در سال 1380 اولین گواهینامه استاندارد ISO جهت تولید لوله های قطور انتقال گاز، نفت و آب را از شرکت TUV آلمان دریافت کرد. طولی نکشید که استاندارد API تولید لوله های قطور فولادی اسپیرال جهت انتقال گاز، نفت و آب را علاوه بر استاندارد ISO از شرکت بین المللی MOODY دریافت کرد.

و در سالهای بعد تا کنون بطور مستمر موفق به دریافت استانداردها و گواهینامه های تولیدات خود از شرکت بین المللی MOODY شده است.