[ استانداردها و گواهینامه ها ]

شرکت لوله و تجهیزات سدید

در سال ۱۳۸۰ اولین گواهینامه استاندارد ISO جهت تولید لوله های قطور انتقال گاز، نفت و آب را از شرکت TUV آلمان دریافت کرد. طولی نکشید که استاندارد API تولید لوله های قطور فولادی اسپیرال جهت انتقال گاز، نفت و آب را علاوه بر استاندارد ISO از شرکت بین المللی MOODY دریافت کرد.

و در سالهای بعد تا کنون بطور مستمر موفق به دریافت استانداردها و گواهینامه های تولیدات خود از شرکت بین المللی MOODY شده است.

ایزو با تف آلمان 2001
ایزو با مودی 2002
استاندارد API با MOODY
استاندارد API با MOODY
ایزو با تف آلمان 2001