[ خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه و استانداردهای محصول ]

شرکت لوله و تجهیزات سدید به عنوان اولین تولید کننده لوله های قطور فولادی اسپیرال جهت انتقال گاز، نفت، پایل ، آب و ارائه دهنده خدمات پوشش داخل اپوکسی و پوشش خارج پلی اتیلن با هدف توسعه پایدار جهانی فعالیت نموده است.

در جهت نیل به این هدف و جلب رضایتمندی مشتریان ، حفظ منافغ ذینفعان و سهامداران و صیانت از نیروی انسانی و محیط زیست را با استقرار،حفظ و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه IMS بر اساس استانداردهای ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 و استانداردهای محصول AWWA C200,API Q1:2007& ISO/TS 29001:2007 & API 5L:2007 / ISO3183:2007 طرح ریزی و اجرا نموده است .

بر این اساس رئوس خط مشی شرکت را به شرح ذیل اعلام می نمایم :

استقرار، حفظ و بهبود مستمر مدیریت یکپارچه از طریق اصلاح فرآیندها ، توسعه کیفی محصولات ، ایجاد محیط کار سالم ، ایمن و سبز .
استفاده از فن آوری روز و تجهیزات مناسب و استانداردهای محصول در جهت توسعه کیفی محصولات و خدمات قابل ارائه به منظور کسب رضایت مشتریان ، طرفهای ذینفع و سهامداران .
کسب رضایت مشتریان و طرفهای ذینفع از طریق حفظ سلامت ، بهداشت و ایمنی نیروی انسانی و محیط کار و ایجاد محیط سبز .
تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی همکاران با برگزاری دوره های آموزشی لازم .
برنامه ریزی و اقدام منظم و مداوم به منظور حذف / جایگزینی / کاهش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی مرتبط با کار و پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از کار .
تلاش در کاهش مصرف منابع به منظور پیشگیری از بروز آلودگی های زیست محیطی در جهت ایجاد و حفاظت از محیط سبز .

مسئولیت هدایت و نظارت بر حسن اجرای نظام مدیریت یکپارچه و طرح ریزی ممیزی های داخلی و خارجی با استفاده از امکانات شرکت به نماینده تام الاختیار مدیریت در تضمین کیفیت واگذار گردیده است .

اینجانب نیز ضمن تأمین منابع مورد نیاز و تبعیت از کلیه مقررات و الزامات مرتبط با موضوعات کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ای و استانداردهای محصول ، جریان کارها را پیگیری نموده و با ارزیابی نظام مدیریت یکپارچه در فواصل زمانی معین کارایی و اثربخشی آن را تعهد می نمایم.

ما معتقدیم که تحقق اهداف فوق در سایه مشارکت گروهی کلیه همکاران در یک محیط صمیمی و منظم قابل حصول است.

 

هادی ترشیزی
مدیر عامل