به حول و قوه الهی توانستیم در سال “رشد تولید” بعد از سالها بیکاری ، کار را شروع کنیم و با کمک تمامی کارکنان خود توانستیم رکورد تولید روزانه 71 شاخه لوله قطور فولادی اسپیرال سایز 82 اینچ را ثبت نموده و برای آینده ای بهتر بیش از پیش امیدوار باشیم.