شرکت تولید لوله اسپیرال
سدید تولید لوله با قطر بالا
  • تلفن کارخانه: 5-02155242590
  • تلفن دفترمرکزی: 02188549515 و 02188549517

ایستگاه های کنترل کیفیت

ایستگاه های کنترل کیفیت
  • 1-ايستگاه بازرسی کويل مواد اوليه
  • 2-بازرسی ابعادی
  • 3-بازرسی جوش
  • 4-بازرسی چشمی
  • 5-بازرسی بعد از تعميرات جوش
  • 6-ايستگاه بازرسی نهايی
ایستگاه های بازرسی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به لوله و تجهیزات سدید می باشد. مدیرسایت