شرکت تولید لوله اسپیرال
سدید تولید لوله با قطر بالا
  • تلفن کارخانه: 5-02155242590
  • تلفن دفترمرکزی: 02188549515 و 02188549517
مدیران عامل از آغاز تا کنون

سیدمحمدباقر سبحانیمحمدرضا محمدباقرعلی ابوالحلممحمدجعفرمحدث اردبیلیداریوش روحانیعلی اصغر مقصودیهادی ترشیزی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به لوله و تجهیزات سدید می باشد. مدیرسایت