شرکت تولید لوله اسپیرال
سدید تولید لوله با قطر بالا
  • تلفن کارخانه: 5-02155242590
  • تلفن دفترمرکزی: 02188549515 و 02188549517
اطلاعات سهام داران

اطلاعات سهام‌داران

نام سهامدار

تعداد سهم

درصد سهم

سهام وثيقه

18,750,000

۱۹.۱۷

شركت گروه صنعتي سديد)سهامي عام(

16,730,000

۱۷.۱۱

سهام وثيقه

15,000,000

۱۵.۳۴

سهام وثيقه

15,480,000

۱۵.۸۳

شخص حقیقی

3,071,000

۳.۱۴

شركت سرمايه گذاري سديدتدبير)سهامي خاص(

3,786,567

۳.۸۷

شخص حقیقی

2,085,542

۲.۱۳

صندوق بازنشستگي وظيفه ازكارافتادگي وپس اندازك

2,090,307

۲.۱۴

شركت سرمايه گذاري بهمن)سهامي عام(

1,205,136

۱.۲۳

شخص حقیقی

1,229,211

۱.۲۶

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانك

1,550,000

۱.۵۸

شركت سرمايه گذاري فرهنگيان)سهامي خاص(

1,691,013

۱.۷۳

شخص حقیقی

1,790,623

۱.۸۳

شخص حقیقی

1,921,663

۱.۹۶

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به لوله و تجهیزات سدید می باشد. مدیرسایت